Entradas

Una semana..

Sólo me queda una semana para fisio. Tengo que ir a tope.
Hoy tuve prácticas de vegetal, las últimas del cuatrimestre gracias a cthulhu. Después me puse a pasar apuntes y tal y cual y ahora a la noche estuve dos horitas copiando frases de verdadero y falso. Sí, copiandolas, y razonándolas. Cuando las tenga todas copiadas debería responderlas bastante de carrerilla, y sólo consultar algunas dudas (que no pueden llegar al 25% del total de preguntas).
Mañana seguiré con las frasecitas, y espero hacer también ejercicios. Me empiezo a plantear en serio lo de pasar antropo, no me puedo arriesgar tanto, y sería útil aprobar antropología, aunque suponga bajar la nota de animal un poco. Además, si suspendo de todas formas animal me sentiré muy idiota por no haber empleado más tiempo en antropología.
Al post de ayer, para empezar, todos los que se aburran tanto como para leerlo, necesito opiniones, críticas. Ante la primera duda que surgió, puedo aclarar que en el diccionario de la Real Academia da Lingua Galega no aparece el término globalización. A lo mejor es que hay que buscarlo con una de esas variantes reintegracionistas-hiperenxebristas-lusistas-nacionalistas que tanto se llevan ahora, pero yo escribo con el gallego que me han enseñado.
Con todo esto yo me voy pa cama. A ver quien va mañana a antropología… 😛

As dimensións dunha crise: a educación ambiental ligada á globalización

No ano 1972 o MIT publicou un estudio coa denominación «os límites do crecemento». Nel afirmábase que, «se as actuais tendencias de crecemento na poboación mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos e explotación de recursos continúa sen modificarse, os límites do crecemento do noso planeta se alcanzarán nalgún momento dentro dos próximos 100 anos. O resultado máis probable será unha declinación súbita e incontrolable tanto da poboación como da capacidade industrial (Meadows, Meadows, Randers e Behrens, 1972:40).
Vinete anos máis tarde, fíxose unha réplica cun equipo informático moito máis preciso, pero os resultados non foron moito máis alentadores: «A utilización de moitos recursos esenciais e a xeración de moitos tipos de contaminantes sobrepasaron as taxas que son físicamente sostibles. Sen reduccións significativas nos fluxos de materiais e enerxía, haberá nas décadas venideiras unha incontrolada diminución per cápita da producción de alimentos, do uso enerxético e da producción industrial» (Meadows, Meadows e Randers, 1992:23).
Polo tanto, ante esta situación, poderíanse establecer unos problemas ambientais básicos. Non a nivel local nen nacional, coma se ven facendo nos últimos anos, senón xa a nivel global, xa que o problema ante o que nos encontramos afecta xa a todo o planeta. Polo tanto, os procesos que encaminan cara un deterioro medioambiental global son:
– Esgotamento progresivo dos resursos non renovables e diminución dos recursos renovables, ó ser explotados a un ritmo maior que a súa taxa de renovación natural, xeralmente coa intención de responder a necesidades productivas e demográficas en continua expansión.
– Rotura de ciclos bioxeoquímicos e ecolóxicos polo impacto contaminante que sobre o chan, o aire e as masas de auga provocan os desfeitos asociados a actividade industrial, á producción agrícola, á concentración da poboación en grandes núcleos urbanos e os usos enerxéticos dominantes.
– Graves perturbacións climáticas e atmosfericas, asociadas á emisión de gases nocivos e de partículas en suspensión, coma resultado da ectividade agropecuaria intensiva e do consumo masivo de combustibles fósiles para o transporte e a industria, con efectos incertos sobre a temperatura media do planeta e dos océanos, a distribución e o equilibrio dos grandes biomas ou ecorrexións terrestres, a aparición de fenómenos meteorolóxicos catastróficos, a fusión das masas de xeo e neve polares e continentales perpetuas, a anegación de amplias zonas costeiras, a extensión das zonas desérticas e o agravamento dos procesos erosivos…
– A pérdida de biodiversidade específica e xenética, ocasionada pola deforestación intensiva das proncipais masas arbóreas do planeta, pola presión humana sobre espacios naturais vírxenes, pola selección do monocultivo de aquelas especies máis rentables para a industria química e alimentaria, reforzados polos patróns imperantes no comercio internacional.
– Incremento dos desequilibrios demográficos e da presión ambiental que exerce sobre un mundo finito o crecemento exponencial da poboación humana.

Ademáis disto, teremos en conta algúns datos referentes as diferencias entre os chamados Primeiro e Tercer Mundo.
Nos países máis desenvolvidos e industrializados, que acollen aproximadamente o 20 % da poboación mundial, se consume o 86 % do aluminio producido, o 86 % dos productos químicos, o 80% do papel, o 76% da madeira que non se consume como leña e o 75% da enerxía. Ademáis, son responsables do 50% do dióxido de carbono e do 70% dos CFCs liberados á atmósfera. Pola contra, nos países subdesenvolvidos suman o 80% da poboación mundial e soportan as taxas de crecemento demográfico máis altas e explosivas do planeta. Mentras que no seu territorio se extraen boa parte das materias primas que activan a maquinaria industrial do Primeiro Mundo, as poblacións locais exercen unha presión incontenible e pouco eficiente sobre o seu entorno, principalmente sobre as reservas de auga doce, o chan e os bosques, para procurar unha satisfacción case sempre insuficiente e precaria das súas necesidades básicas de alimentación, enerxía ou vivenda.

Falando de globalización. A RAE, define a globalización coma a tendencia dos mercados e as empresas a extenderse, alcanzando unha dimensión mundial que sobrepasa as fronteiras nacionais. Nós entendemos coma globalización o que outros denominan mundialización, ou a unificación do espacio xeográfico, tanto pola rotura das barreiras físicas, debido os avances nos medios de comunicación e transporte, coma pola disolución das fronteiras políticas e culturais ante a forza expansiva do mercado. Pero, ¿ata que punto é posible? ¿Como debe facerse?
Debemos acadar unha perspectiva que nos aporte alternativas para emprender un proceso de reconstrucción crítica da vida planetaria, en estreita relación coa procura da equidade social, a redistribución económica e a protección do medio ambiente, facéndonos preguntas coma as seguintes:
– ¿poden aspirar as sociedades a manter un desenvolvemento sostenible das magnitudes económicas asociado a un consumo de materiales, de espacio e de enerxía cada vez maior?
– ¿pode ser xeralizado o modelo económico, político, social e cultural de occidente os procesos de desenvolvemento de tódalas sociedades humanas?¿resulta viable ecolóxicamente?
– ¿sería factible un mundo no cal tódolos habitantes alcanzasen as mesmas ratios de consumo que agora os cidadáns occidentais?
– etc etc etc
As respostas a estes interrogantes teñen unha importancia decisiva para a construcción epistemolóxica e teórica da Educación Ambienal coma a educación en favor do medio ambiente.

Día de descanso

Lo sé, es miércoles, y la gente normal no descansa un miércoles. Pero ha sido un día muy duro, hay que reconocerlo, y por lo tanto como yo tengo que descansar, pues oye… es un buen momento.
Realmente no ha sido un día de descanso. Tan sólo un rato. Curré hasta las 7 y media, y desde esa estoy de relax. Mañana retomaré el trabajo. 😛
Hoy hice los dos temas que dejé ayer sin hacer de fisio y acabé los grupos poblacionales de antropo. Empecé con un tercer tema de fisio, que lo dejé más o menos por la mitad. Mañana seguiré.
Mañana vuelve a ser un día un tanto duro, otra vez cinco horas de clase. Eso es muy duro. Sé que por la tarde no voy a rendir demasiado, pero al menos lo intentaré.
El viernes ya sólo tengo una clase, con lo cual el asunto mejora bastante. Eso es weno. Espero entonces trabajar más el viernes… y ya se viene el sábado más relajadito, con su correspondiente descanso para volver a cien el domingo.
En fin… que en lugar de mirar a tantos días, voy a mirar sólo a mañana. Y como mañana tengo que madrugar, es hora de irse para cama.
Hasta mañanaaaaaaaaaa

Martes

Es martes y estoy a punto de morir. No creo que esto sea sano.
Ayer por la tarde después de prácticas hice la compra, es decir, llegué tarde a casa. Por lo tanto ayer hice más bien poca cosa… un poco de la libreta de prácticas de antropo.
Hoy la cosa ya fue un poco mejor. Después de comer, una vez recuperadas las fuerzas tras el esfuerzo de ir a clase, me puse con animal. Miré los temas 3 y 4. Lo sé, voy a mal ritmo. Pero es duro, muy duro.
Después de eso, merendé (importante) y después me puse con estadística. Creo que ese fue el fallo. Dediqué demasiado tiempo a estadística. Tres horas… por lo tanto durante la tarde no hice nada más. Ahora a la noche hice el resto de la libreta de prácticas. Sólo queda imprimir y compilar (sí, en ese orden).
El caso es que quería acabar de pasar los apuntes de poblaciones y hacer los temas 5 y 6 de animal, pero evidentemente, no me ha dado tiempo.
Por lo tanto eso será lo primero que haré mañana, y con un poco de suerte un tema o dos más de animal. No me voy a poner una meta más alta, que al final nunca me da tiempo a hacer todo y me agobio más.
Ahora iré para cama, porque para hacerme el día redondo (esférico, hinchado, reventón), mañana me han puesto una clase de estadística a las nueve, y aún por encima creo que tengo que ir despierta o algo así, que debería enseñarle el ejercicio al profesor. Como me diga a las nueve de la mañana que está mal lo mato, lo juro.
Después antropo, otra de estadística y floral. Morir….

Se acerca febrero…

Se acerca febrero, y no lentamente, que digamos. Estoy agobiada, mucho, o más todavía.
A lo largo de esta semana tengo que acabar la unidad temática dos de pedagogía, tengo que hacer un ejercicio de estadística que no se ni como empezar y tengo que hacer una libreta de prácticas de antropología. También debería poner al día los apuntes de antropología, objetivo que busqué la semana pasada y que no conseguí, como era de preveer. Antes del jueves debería dar una leída a toda la parte de Cori de fisio, para preguntar dudas en esa clase de repaso. Asumo que no me va a dar tiempo, voy en el tema 2 y los milagros no ocurren.
Es domingo, es la una menos veinte. Es decir, ya es lunes. A las 9 tengo clase y no tengo sueño ninguno. Me voy a ir para cama, aunque sólo sea a obligarme a mi misma a dormir. No me voy a permitir leer, no puedo, no son horas, igual me vicio.
Mañana me levantaré, iré a todas esas clases de 9 a 1, iré a prácticas de 4 a 6, iré a las 7 a pedagogía a hacer el trabajo, recogeré a las 10 a nico, iré a tomar algo con él, vendré a casa, haré las prácticas de antropo o el ejercicio de estadística, según si me ha contestado mi profesor o no, y a la una me iré a cama, como hoy. Y martes iré a clase otra vez a las 9.
Intentaré escribir mañana, por eso de que la organización suele ayudarme dentro de unos límites.
Y lo malo es que hoy es día 15, o 16, según como se mire, y esta es mi situación, a 15 días todavía de comenzar febrero. El caso es, si mis exámenes duran hasta marzo sin singún descanso… ¿cómo llegaré al examen de eco que es el 1 de marzo? Ya veremos.
El caso es que esta vez, es decir, en los exámenes de este curso, hay algún factor que está pudiendo conmigo y me estoy dejando llevar por el agobio y la depresión, sé que no debería, pero estoy triste, muy triste, me agobio mucho, me deprimo. No lo entiendo, no sé que me pasa, pero está pudiendo conmigo…
Intentaré que en esta semana que a estas horas está comenzando no pueda conmigo, que gane yo, que haga muchas cosas, que esté feliz, agobiada pero feliz …. 🙂
Al menos las últimas horas de esta semana si han sido felices, aunque quizá no demasiado en apariencia, mucho comparado con el resto de la semana… gracias a ese bichito que no me deja que me ponga triste 🙂 Te adoro…